After more than two years of pandemics, again a joint meeting of Miroir Noir in the Bratislava studio. Although we originally planned a different topic, the circumstances led us to a topic that we started many years ago. And so we added a new series to our collection of DICTATORS.

Po viac ako dvoch rokoch pandémie, opä? spolo?né stretnutie Miroir Noir v bratislavskom atelieri. Aj ke? pôvodne sme mali v pláne inú tému, okolnosti nás nasmerovali k námetu, ktorý sme odštartovali pred mnohými rokmi. A tak našu kolekciu DIKTÁTOROV sme doplnili o tento nový exemplár.Back to galleries